P0006. Nombres fantàstics P79534


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Un natural es diu fantàstic si tots els dígits a les posicions parells són parells i tots els dígits a les posicions senars són senars (les posicions es comencen a comptar des de 1 per la dreta). Per exemple, 58361 i 6909 són fantàstics, mentre que 1212421 no ho és (perquè el tercer dígit és un 4, que no és senar).

Feu un programa que llegeixi una seqüència de naturals, digui quants n’hi ha, i digui també quants triplets d’elements consecutius són fantàstics tots tres.

El vostre programa ha d’incloure i usar la funció

bool es_fantastic(int x);

que indica si un natural |x| és fantàstic o no.

Entrada

L’entrada és una seqüència de naturals x1, …, xn amb n≥ 0.

Sortida

Cal escriure dues línies seguint el format dels exemples: una amb el nombre n de naturals llegits, l’altra amb el nombre d’índexos i amb 1 ≤ in − 2 tals que xi, xi+1 i xi+2 són fantàstics tots tres.

Public test cases
 • Input

  8 58361 6909 7 10101 1212421 21 43 1 9009
  

  Output

  nombres: 10
  triplets fantastics: 3
  
 • Input

  13 24 45 3 321 0 901
  

  Output

  nombres: 7
  triplets fantastics: 1
  
 • Input

  456789
  

  Output

  nombres: 1
  triplets fantastics: 0
  
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++