Cues d'un supermercat (3) P79292


Statement
 

pdf   zip

html

Simuleu el comportament de les cues del supermercat d’un quarter militar: Inicialment, hi ha n cues (1, 2, …, n), cadascuna amb els seus clients. Després, es poden produir dos successos diferents:

 • Un client arriba a una cua: Si la cua està entre 1 i n, el client entra a la cua. Altrament, el succés s’ignora.
 • Un client surt d’una cua: Si la cua està entre 1 i n, i la cua no és buida, el client de més graduació surt de la cua (en cas d’empat, surt abans qui hagi arribat abans a la cua). Altrament, el succés s’ignora.

Entrada

L’entrada comença amb el nombre de cues n (un natural estrictament positiu). Segueixen n línies, una per cua, cadascuna amb els seus clients (una paraula) i les seves graduacions (“soldat”, “sergent”, “capita”, o “coronel”), en l’ordre en què han arribat a la cua. Després ve una línia en blanc i la descripció d’una sèrie de successos, un per línia: la paraula “ENTRA” seguida del client, de la seva graduació, i de la cua; o bé la paraula “SURT” seguida de la cua.

Sortida

Primer, escriviu els noms dels clients que surten de les cues, en l’ordre en què ho fan. Després, escriviu el contingut final de les n cues, cadascuna en l’ordre en què sortirien els clients. Seguiu el format de l’exemple.

Public test cases
 • Input

  4
  Cristina soldat Tomas capita
  Francesc sergent Damia soldat Domenec coronel
  
  Teresa capita Toni sergent Carles capita
  
  SURT 1
  SURT 1
  ENTRA Amalia sergent 4
  ENTRA Pep soldat 4
  SURT 2
  SURT 1
  ENTRA Leo capita 1
  ENTRA Maria sergent 4
  SURT 4
  SURT 4
  SURT 4
  ENTRA Carme soldat 4
  SURT 2
  SURT -1
  SURT 2
  

  Output

  SORTIDES
  --------
  Tomas
  Cristina
  Domenec
  Teresa
  Carles
  Toni
  Francesc
  Damia
  
  CONTINGUTS FINALS
  -----------------
  cua 1: Leo
  cua 2:
  cua 3:
  cua 4: Amalia Maria Pep Carme
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English Spanish
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++