Fractal (2) P78632


Statement
 

Graphic problem

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que dibuixi un fractal amb els dos colors i el patró donat.

Entrada

L’entrada consisteix en dos noms de colors, seguits de tres naturals estrictament positius k, n i m, seguits d’m files amb n columnes amb caràcters que defineixen el fractal: una ‘X’s indica que cal aplicar el patró, i un ‘.’ indica que no.

Sortida

Cal generar una imatge (nk, mk) amb el fractal resultat d’aplicar el patró k vegades.

Public test cases
 • Input

  Moccasin
  DarkRed
  2
  3
  3
  XXX
  X.X
  XXX
  

  Output

  sample-1.png

   (9×9)

 • Input

  Yellow
  SeaGreen
  5
  3
  3
  .X.
  XXX
  .X.
  

  Output

  sample-2.png

   (243×243)

 • Input

  Orange
  Navy
  4
  3
  4
  .XX
  .XX
  .XX
  ...
  

  Output

  sample-3.png

   (81×256)

 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python