Haskell - Funcions amb nombres P77907


Statement
 

pdf   zip

thehtml

En aquest problema heu d’implementar una sèrie de funcions en Haskell. No cal que pregunteu si podeu fer servir funcions auxiliars, és evident que sí.

 1. Feu una funció absValue :: Int -> Int que, donat un enter, retorni el seu valor absolut.
 2. Feu una funció power :: Int -> Int -> Int que, donats un enter x i un natural p, retorni x elevat a p, és a dir, xp.
 3. Feu una funció isPrime :: Int -> Bool que, donat un natural, indiqui si aquest és primer o no.
 4. Feu una funció slowFib :: Int -> Int que retorni l’n-èsim element de la sèrie de Fibonacci tot utilitzant l’algorisme recursiu que la defineix (f(0)=0, f(1)=1, f(n)=f(n−1)+f(n−2) per n≥ 2).
 5. Feu una funció quickFib :: Int -> Int que retorni l’n-èsim element de la sèrie de Fibonacci tot utilitzant un algorisme més eficient.

Puntuació

Cada funció puntua 20 punts.

Public test cases
 • Input

  absValue (-666)
  power 2 3
  isPrime 17
  slowFib 5
  quickFib 40
  

  Output

  666
  8
  True
  5
  102334155
  
 • Information
  Author
  Albert Rubio / Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  Haskell
  User solutions
  Haskell