Moviments en el pla P77684


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Teniu n vectors bidimensionals (xi, yi) i una posició objectiu (x, y). Inicialment, us trobeu a (0, 0). En ordre, heu de decidir com usar cada vector: podeu descartar-lo, sumar xi a la vostra x actual, sumar yi a la vostra y actual, o fer les dues coses. Heu d’anar fins a (x, y) almenys un cop, i acabar a (0, 0). De quantes maneres podeu fer-ho?

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb x, y i n, seguides dels n vectors (xi, yi). Suposeu 2 ≤ n ≤ 12, i que x, y, xi i yi són enters entre −106 i 106 diferents de 0.

Sortida

Per a cada cas, escriviu el nombre de maneres d’anar fins a (x, y) almenys una vegada i tornar a (0, 0).

Observació

La solució esperada és un backtracking sense esporgar, però en la correcció manual valorarem positivament solucions més astutes.

Public test cases
 • Input

  1 -2
  4
  1 -2
  1 100
  -100 -2
  -1 2
  
  23 42
  2
  7 4
  -1000000 1000000
  
  20 10
  4
  20 10
  -20 -10
  20 10
  -20 -10
  
  1000000 1000000
  6
  1000000 1000000
  1000000 1000000
  1000000 1000000
  -1000000 -1000000
  -1000000 -1000000
  -1000000 -1000000
  

  Output

  4
  0
  14
  315
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++