Nombre de camins mínims P77353


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Donat un graf dirigit, calculeu per a cada vèrtex de quantes maneres s’hi pot arribar des del vèrtex 0 fent el mínim nombre de passos.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb el nombre de vèrtexos n (entre 1 i 104), el nombre d’arcs m (entre 0 i 10n), i m parells x ⁠ ⁠ y indicant que hi ha un arc de x a y. No hi ha arcs repetits, ni del tipus x ⁠ ⁠ x. Els vèrtexos es numeren de 0 a n − 1.

Sortida

Per a cada cas, i per a cada vèrtex x, escriviu el seu número, el mínim nombre de passos amb què es pot arribar a x sortint de 0, i de quantes maneres diferents es pot fer. Si un vèrtex és innaccessible des de 0, indiqueu-ho amb un -1. Escriviu una línia buida després de cada cas.

Public test cases
 • Input

  4 3
     0 1
     1 2
     2 3
  
  2 0
  
  8 15
     0 1
     0 2
     1 3
     1 4
     2 3 
     2 4
     3 5
     3 6
     4 5
     4 6
     5 7
     5 1
     6 7
     6 2
     1 0
  
  
  

  Output

  0: 0 1
  1: 1 1
  2: 2 1
  3: 3 1
  
  0: 0 1
  1: -1
  
  0: 0 1
  1: 1 1
  2: 1 1
  3: 2 2
  4: 2 2
  5: 3 4
  6: 3 4
  7: 4 8
  
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++ Python