Regal de Nadal P74421


Statement
 

pdf   zip

thehtml

És 24 de desembre al vespre, i un pagès despistat s’acaba d’adonar que no ha comprat cap regal per la dona. El pagès es troba en un camí al mig del bosc, així que no se li acut res més que collir tots els bolets que trobi de tornada a casa, pregant que això endolci una mica l’esbroncada que li espera. Suposeu el camí dividit en n trossos 1, 2, …n, i que a cadascun hi ha un cert nombre de bolets bi. El pagès es troba en el tros p, i casa seva en el tros c. El pagès collirà tots els bolets dels trossos compresos entre p i c. Quants bolets seran?

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb n, seguit de les n quantitats de bolets bi. Segueix el nombre de consultes q sobre aquest cas, suposant posicions diferents per al pagès i casa seva. Cada consulta consisteix en p i c, ambdós entre 1 i n. Suposeu 1 ≤ n ≤ 105, 0 ≤ bi ≤ 1000, i q > 0.

Sortida

Per a cada cas, escriviu el seu número. Per a cada consulta de cada cas, escriviu la suma dels nombres entre p i c, els extrems inclosos.

Public test cases
 • Input

  4  7 0 20 105
  3
  1 4
  3 3
  4 3
  1  1000
  1
  1 1
  

  Output

  #1
  132
  20
  125
  #2
  1000
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++ Python