Avaluació de polinomis (2) P72986


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi un nombre x i un polinomi p(z) = c0 z0 + c1 z1 + ⋯ + cn zn, i que calculi p(x).

Entrada

L’entrada consisteix en un real x seguit de la descripció del polinomi p(z): els coeficients reals cn, cn−1, …, c0 en aquest ordre. (El primer exemple d’entrada/sortida es correspon a l’avaluació de p(z) = 3 + 4z + 5z2 al punt x = 2.)

Sortida

Cal escriure p(x) amb quatre xifres decimals.

Pista

La solució esperada usa el mètode de Horner.

Public test cases
 • Input

  2
  5 4 3
  

  Output

  31.0000
  
 • Input

  3
  10 0 0
  

  Output

  90.0000
  
 • Input

  -2.5
  5.4 0 -2 1
  

  Output

  -78.3750
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python Rust