He perdut el joc P72629


Statement
 

pdf   zip

thehtml

L’Izan i en Max han escrit una llista d’n enters a0, a1, …, an − 1, i han decidit jugar al joc següent: Comença en Max, amb una peça sobre la posició 0. A cada torn, si la peça està a la posició i de la llista, el jugador a qui li toca jugar ha de moure la peça a qualsevol posició j tal que aj = i. Perd la partida qui no pot jugar.

Suposant que els dos jugadors juguen perfectament, sabríeu dir qui guanyarà la partida?

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun en una línia. Cada cas comença amb la longitud de la llista n, amb 1 ≤ n ≤ 105, seguit dels n elements a0, a1, …, an − 1 de la llista. Assumiu a0 = −1, que per a i > 0 es compleix 0 ≤ ai < n, i que la llista donada farà impossible que el joc entri en un cicle.

Sortida

Per a cada cas, escriviu el nom del guanyador.

Puntuació

 • Cas A:  ‍ Per a tota i, es compleix ai < i, com al primer exemple.  ‍60% Punts ‍
 • Cas B:  ‍ Resta de casos.  ‍40% Punts ‍
Public test cases
 • Input

  7 -1 0 0 1 3 2 2
  7 -1 0 0 1 1 2 2
  

  Output

  Max
  Izan
  
 • Input

  7 -1 3 5 0 5 0 3
  7 -1 3 5 0 5 0 1
  

  Output

  Izan
  Max
  
 • Information
  Author
  Xavier Povill
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++