Rombe P72484


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que, donat un nombre n, escrigui un “rombe de mida n”.

Entrada

L’entrada conisteix en un natural n ≥ 1.

Sortida

Cal escriure 2*n − 1 línies, segons es mostra als exemples.

Public test cases
 • Input

  4
  

  Output

    *
   ***
   *****
  *******
   *****
   ***
    *
  
 • Input

  7
  

  Output

     *
     ***
    *****
    *******
   *********
   ***********
  *************
   ***********
   *********
    *******
    *****
     ***
     *
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java PHP Python