Més zeros o uns? P72392


Statement
 

pdf   zip   main.cc

thehtml

Donat un natural n, la seva representació en base 2 té més zeros o uns?

Escriviu una funció

int zeros_o_uns(int n);

que retorni 0 si n en binari té més zeros que uns, 1 si té més uns que zeros, i 2 si hi ha empat.

Com a exemples, 7 en binari és 111, per la qual cosa caldria retornar 1; 8 en binari és 1000, i per tant caldria retorna 0; i 9 en binari és 1001, i caldria retorna 2.

Precondició

Es compleix 1 ≤ n ≤ 108.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Observació

No podeu usar vectors o similars.

Public test cases
 • Input/Output

  zeros_o_uns(7) → 1
  zeros_o_uns(8) → 0
  zeros_o_uns(9) → 2
  zeros_o_uns(1) → 1
  zeros_o_uns(2) → 2
  zeros_o_uns(1023) → 1
  zeros_o_uns(1024) → 0
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++