Intercalació de nombres P72315


Statement
 

pdf   zip

html

Definim la intercalació de dos naturals de d xifres x=xdxd−1x2x1 i y=ydyd−1y2y1 com xdydxd−1yd−1x2y2x1y1. Per exemple, la intercalació de 4123 i 5679 és 45162739. Feu un programa que llegeixi parells de naturals i escrigui les seves intercalacions.

Per practicar, definiu i utilitzeu una funció

int intercalacio(int x, int y);

que retorni la intercalació de dos naturals x i y.

Entrada

L’entrada és una seqüència de parells de naturals amb el mateix nombre de xifres.

Sortida

Cal escriure la intercalació de cada parell donat.

Observació

Per evitar sobreeiximents, cap nombre donat tindrà més de quatre xifres, però el vostre programa no hauria de tenir en compte aquest fet.

Public test cases
 • Input

  4123 5679
  312 435
  22 91
  8 7
  3 0
  0 3
  0 0
  
  

  Output

  45162739
  341325
  2921
  87
  30
  3
  0
  
 • Information
  Author
  Professors de P1
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python