Anagrames P71916


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Dues frases (o dues paraules) són anagrames si es pot obtenir l’una de l’altra simplement reordenanant les seves lletres (tot oblidant els espais i símbols de puntuació).

Per exemple, “ROMA” i “AMOR” són anagrames. També, “AVE MARIA, GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM” i “VIRGO SERENA, PIA, MUNDA ET IMMACULATA” són anagrames.

Feu un programa que digui si parells de frases són o no anagrames.

Entrada

L’entrada comença amb un nombre n corresponent al nombre de parells de frases. Després, cada frase es dóna en una línia que acaba en un punt. Les frases poden contenir lletres (en majúscules), blancs i signes de puntuació (però només un punt final).

Sortida

Per a cada parell de frases, cal escriure “SI” si formen un anagrama, “NO” altrament.

Public test cases
 • Input

  3
  ROMA.
  AMOR.
  AVE MARIA, GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM.
  VIRGO SERENA, PIA, MUNDA ET IMMACULATA.
  SINERA.
  ARENYS.
  

  Output

  SI
  SI
  NO
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python