Màxim de cada seqüència P71753


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi sequències d’enters i que escrigui el valor màxim de cadascuna d’elles.

Entrada

L’entrada conté diverses seqüències. Cada seqüència comença el seu nombre d’elements n > 0, seguit de n enters.

Sortida

Escriviu el màxim de cada seqüència, un per línia.

Public test cases
 • Input

  10 10 30 40 50 60 30 40 15 10 20
  2  -54 -134
  4  1 1 1 1
  

  Output

  60
  -54
  1
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python