Ziga-zaga P71711


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi diverses matrius d’enters, i que per a cadascuna indiqui si recorrent-la en ziga-zagues la seqüència obtinguda és escrictament creixent. Cal recórrer la matriu començant a la posició de dalt a l’esquerra, baixar per la primera columna, pujar per la segona columna, baixar per la tercera columna, etcètera.

Entrada

L’entrada conté diverses matrius, cadascuna amb el nombre de files f ≥ 1 i el nombre de columnes c ≥ 1, seguits de f files amb c nombres enters cadascuna.

Sortida

Per a cada matriu, escriviu el seu número seguit de “si” o “no”, segons si el recorregut en ziga-zaga de la matriu genera una seqüència estrictament creixent o no.

Public test cases
 • Input

  3 4
  10 15 36 41
  11 14 37 40
  12 13 38 39
  
  3 2
  10 11
  12 13
  14 15
  
  2 2
  5 7
  6 6
  
  2 3
  1 4 5
  2 3 5
  
  1 1
  -3
  
  1 3
  4 6 8
  
  2 1
  100
  200
  

  Output

  matriu 1: si
  matriu 2: no
  matriu 3: no
  matriu 4: no
  matriu 5: si
  matriu 6: si
  matriu 7: si
  
 • Information
  Author
  Professors de P1
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C++ Python