Compteu i sumeu P71649


Statement
 

pdf   zip   main.cc

thehtml

Escriviu un procediment

void count_and_add(int& num, int& sum);

que llegeixi una seqüència de nombres enters fins al final, i que en deixi a num la quantitat de nombres, i a sum la seva suma. Per exemple, si la seqüència d’entrada és

10 -3 23

després de la crida num ha de valer 3 i sum ha de valer 30.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Information
Author
Salvador Roura
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C++
User solutions
C++