Periodisme P71581


Statement
 

pdf   zip

thehtml
Durant la pandèmia hem pogut veure notícies com aquesta d’un mitjà irlandès:
“Diversos comtats tenen una taxa d’incidència
del virus superior a la mitjana nacional.”Com a curiositats, l’estat d’Irlanda està compost per 26 comtats, i la taxa d’incidència es defineix com el nombre de casos nous en els darrers 14 dies per cada 105 habitants.

Donades les taxes d’incidència del virus en els n comptats d’un estat, decidiu si algun dels comtats té una taxa d’incidència superior a la mitjana estatal.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun en una línia diferent. Cada cas comença amb el nombre de comtats n entre 1 i 1000, seguit d’n enters a1, …, an, tots entre 0 i 105, corresponents a la taxa d’incidència de cada comtat.

Sortida

Per cada cas, escriviu una línia dient si algun dels comtats té una taxa d’incidència del virus superior a la mitjana estatal.

Public test cases
 • Input

  1 5
  2 1 2
  3 4 3 4
  

  Output

  no
  si
  si
  
 • Information
  Author
  Víctor Martín
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python