Producte escalar P71310


Statement
 

pdf   zip   main.cc   main.c   main.java   main.py

thehtml

El producte escalar de dos vectors u=(u0,…,un−1) i v=(v0,…,vn−1) és ∑i=0n−1 ui vi.

Feu una funció que retorni el producte escalar de u i v.

Interfície

C++
double producte_escalar(const vector<double>& u, const vector<double>& v);
C
double producte_escalar(int n, double u[n], double v[n]);
Java
public static double producteEscalar(double[] u, double[] v);
Python
producte_escalar(u, v) # returns float
MyPy
producte_escalar(u: list[float], v: list[float]) -> float

Precondició

Els vectors u i v tenen la mateixa mida.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Information
Author
Jordi Petit
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C C++ Java Python
User solutions
C C++ Java Python