Torres P71268


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi taulers d’escacs on només hi ha torres i, per a cada taulell, indiqui quines amenaces hi ha.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n, seguit de n taulers d’escacs. Cada tauler consisteix en vuit files de vuit caràcters cadascuna. Un |’.’| indica una posició lliure. Una |’T’| indica una posició ocupada per una torre. Cada taulell té, com a mínim, una torre.

Sortida

Per a cada torre, de dalt a baix i d’esquerra a dreta, escriviu a quines altres torres amenaça. Les amenaces també han de sortir ordenades de dalt a baix i d’esquerra a dreta. Si una torre no n’amenaça cap altre, indiqueu-ho. (Seguiu el format de l’exemple.) Escriviu una línea en blanc després de la sortida per a cada tauler.

Public test cases
 • Input

  2
  
  T...T...
  ........
  ........
  ........
  ........
  ........
  ........
  ..T.....
  
  ........
  ........
  ........
  ...TT..T
  ...TT...
  ........
  ........
  ........
  

  Output

  (1, 1) amenaca (1, 5)
  (1, 5) amenaca (1, 1)
  (8, 3) no amenaca res
  
  (4, 4) amenaca (4, 5) (5, 4)
  (4, 5) amenaca (4, 4) (4, 8) (5, 5)
  (4, 8) amenaca (4, 5)
  (5, 4) amenaca (4, 4) (5, 5)
  (5, 5) amenaca (4, 5) (5, 4)
  
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++