Particions P70756


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que, donades n paraules diferents s1, …, sn i un nombre ‍p, escrigui totes les maneres de repartir les paraules entre p subconjunts.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n > 0, seguit de s1, …, sn, seguit d’un natural p > 0.

Sortida

Escriviu totes les maneres de repartir les paraules entre p subconjunts. Els elements dins de cada subconjunt han d’aparèixer en el mateix ordre que a l’entrada. Escriviu una línia en blanc després de cada partició.

Observació

De fet, una partició no pot tenir subconjunts buits, però en aquest exercici ignorem aquesta restricció.

Informació sobre el corrector

Podeu escriure les solucions d’aquest exercici en qualsevol ordre.

Public test cases
 • Input

  2
  hola adeu
  2
  

  Output

  subconjunt 1: {hola,adeu}
  subconjunt 2: {}
  
  subconjunt 1: {hola}
  subconjunt 2: {adeu}
  
  subconjunt 1: {adeu}
  subconjunt 2: {hola}
  
  subconjunt 1: {}
  subconjunt 2: {hola,adeu}
  
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python