Cost màxim d'un camí (2) P70102


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Donat un graf dirigit i complet amb n vèrtexos, calculeu el cost màxim de tots els camins amb els vèrtexos en ordre creixent. El graf ve representat amb una matriu M de mida n × n, on per a tot parell (i, j) amb ij, mij és el cost (potser negatiu) de l’arc que va de i a j.

Per exemple, el cost màxim del primer test és 100, corresponent al camí 0 → 1 → 3 → 4, el qual té cost 20 − 10 + 90 = 100.

Entrada

L’entrada consisteix en el nombre de vèrtexos n, seguit de la matriu M (n línies, cadascuna amb n enters), Els vèrtexos es numeren de 0 a n−1. Podeu suposar 1 ≤ n ≤ 103, que la diagonal només té zeros, i que tots els altres nombres estan entre −106 i 106.

Sortida

Escriviu el cost màxim de tots els camins amb els vèrtexos en ordre creixent.

Public test cases
 • Input

  6
   0 20  5 -3 80 -2
  11  0 30 -10 -12  3
  22 -10  0 -50 15 -5
  23 -60 35  0 90  7
  97 14 -70 -11  0 -11
   1  2  3  4  5  0
  

  Output

  100
  
 • Input

  1
  0
  

  Output

  0
  
 • Input

  3
   0 -6 8
  -4 0 9
  -7 -2 0
  

  Output

  9
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++