Pseudo-seqüències de Collatz (2) P69781


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Considereu dos paràmetres x i y. Donat un nombre n, definim una seqüència on l’algorisme per obtenir el nombre següent és:

 • si n és parell, passem a n/2 + x;
 • altrament, passem a 3n + y.

Donats x, y i un nombre inicial n, calculeu la longitud del cicle al qual s’arriba aplicant l’algorisme anterior. Per exemple, si x = 1, y = 5 i n = 8, llavors la seqüència definida és 8, ‍5, 20, 11, 38, 20, 11, 38, …⁠ ⁠així que el cicle té longitud 3.

Com que els números es poden fer molt grossos, i a més no tenim cap garantia matemàtica de que sempre s’arribi a un cicle, cal parar si en algun moment la seqüència arriba a un nombre més gran que 108.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb tres naturals x, y i n. Suposeu que tant x com y no superen 1000, que y és senar (perquè la seqüència tingui alguna gràcia), i que la n inicial no és més gran que 108.

Sortida

Per a cada cas, escriviu la longitud del cicle al qual s’arriba, o bé el primer nombre que supera 108 estrictament.

Observació

Tingueu en compte que les seqüències solen arribar ràpidament a cicles “curts”.

Public test cases
 • Input

  1 5 8
  0 5 0
  10 11 3
  7 3 6
  1 999 100000000
  433 805 215476
  0 1 33333333
  

  Output

  3
  1
  1
  35
  150001002
  490
  3
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python