Pel·licules (1) P69476


Statement
 

pdf   zip   main.py

thehtml

Els amos d’una empresa de distribució de pel·lícules volen recomanar les millors pel·licules als seus espectadors. La informació sobre una pel·lícula determinada es guarda a la classe següent:

@dataclass class Movie: title: str year: int stars: int earnings: float

Utilitzant les definicions anteriors, implementeu la funció

def compare_movies(m1: Movie, m2: Movie) -> int: ...

que, donades dues pel·licules, retorni -1 si la primera és millor que la segona, 1 si la segona és millor que la primera i 0 si són igual de bones (o dolentes).

El criteri per decidir si una pel·lícula és millor que una altre és bastant absurd: La pel·lícula amb més estrelles és la millor. En cas d’empat, la pel·lícula amb més guanys de taquilla és la millor. En cas d’empat, la més recent es considera la millor.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat. Seguiu estrictament la definició dels tipus de l’enunciat.

Information
Author
Jordi Petit
Language
Catalan
Official solutions
Python
User solutions
Python