D'un a ena (1) P69348


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que escrigui totes les permutacions de { 1, …, n } per a una n donada.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n > 0.

Sortida

Escriviu totes les permutacions de { 1, …, n } en ordre lexicogràfic.

Public test cases
 • Input

  3
  

  Output

  (1,2,3)
  (1,3,2)
  (2,1,3)
  (2,3,1)
  (3,1,2)
  (3,2,1)
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python