Concatenacions (1) P69197


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que, donades una paraula p i una seqüència de paraules s1, …, sn, escrigui totes les maneres d’obtenir p concatenant algunes de les paraules donades, sense canviar el seu ordre relatiu.

Entrada

L’entrada consisteix en una paraula p, seguida d’un natural n > 0, seguit de s1, …, sn. Les paraules només contenen lletres minúscules.

Sortida

Escriviu totes les maneres d’obtenir p concatenant algunes de les paraules paraules, sense canviar el seu ordre relatiu. Si no hi ha cap solució, escriviu un guió. Seguiu el format dels exemples.

Informació sobre el corrector

Podeu escriure les solucions d’aquest exercici en qualsevol ordre.

Public test cases
 • Input

  hola
  9
  ho la h o l a hola la hol
  

  Output

  hola
  h+o+la
  h+o+l+a
  ho+la
  ho+l+a
  ho+la
  
 • Input

  patata
  5
  tata ta pata tata pa
  

  Output

  -
  
 • Input

  patata
  5
  pata pa ta tata tata
  

  Output

  pa+tata
  pa+tata
  pata+ta
  
 • Input

  patata
  2
  pa ta
  

  Output

  -
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions