Expressions correctes P68813


Statement
 

pdf   zip

html

En aquest problema considerem les expressions definides de la manera següent:

 • Tota variable és una expressió correcta;
 • si x és una expressió correcta, (x) també ho és;
 • si x1 i x2 són expressions correctes, (x1) − (x2) també ho és;
 • res més no és una expressió correcta.

Per exemple, si el conjunt de variables és A, B, C, algunes expressions correctes serien:

A      (A)      ((C))      (A)−(B)      ((A)−(B))−(A)

Feu un programa que, donats dos nombres n i m, escrigui el nombre d’expressions correctes de longitut exactament n que es poden construir amb m variables.

Per exemple, per a n =7 i m=2 el resultat hauria de ser 6, que es correspon a

(((A)))      (((B)))      (A)−(A)      (A)−(B)      (B)−(A)      (B)−(B)

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb dos naturals n i m entre 1 i 25.

Sortida

Per a cada cas, escriviu el nombre d’expressions correctes de longitut exactament n que es poden construir amb m variables. Aquest nombre sempre serà inferior a 109.

Public test cases
 • Input

  7 2
  1 20
  20 1
  21 1
  25 25
  

  Output

  6
  20
  0
  212
  307378150
  
 • Information
  Author
  Omer Giménez
  Language
  Catalan
  Other languages
  English Spanish
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++