Comptant paraules xules P67933


Statement
 

pdf   zip

html

En aquest problema, direm que una paraula és xula si no té dues consonants consecutives. Feu un programa que calculi quantes paraules amb n lletres minúscules, de les quals v són vocals, són xules.

Per exemple, aquestes són algunes de les moltes paraules xules per a n = 5 i v = 3:

aabab  ababa  babaa  toiep  zeyui

Recordeu que hi ha 5 vocals i 21 consonants.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb dos naturals 1 ≤ n ≤ 15 i 0 ≤ vn.

Sortida

Per a cada cas, escriviu la quantitat de paraules xules amb n lletres minúscules, de les quals v són vocals. Aquest nombre sempre és menor que 1018.

Public test cases
 • Input

  1 0
  1 1
  2 0
  2 1
  2 2
  3 0
  3 1
  3 2
  3 3
  5 3
  15 9
  15 6
  15 15
  

  Output

  21
  5
  0
  210
  25
  0
  2205
  1575
  125
  330750
  35177510566406250
  0
  30517578125
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++