Dues diagonals P67836


Statement
 

Graphic problem

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que dibuixi un tauler quadrat amb quadrats a les dues diagonals.

Entrada

L’entrada consisteix en un nom de color f, i de sis naturals n, a, r1, g1, b1, r2, g2 i b2. Podeu assumir n ≥ 1, a ≥ 1, i que els altres sis naturals són nombres parells entre 0 i 254.

Sortida

Cal generar una imatge (a · n, a · n) de color de fons f. Cada diagonal ha de tenir n quadrats d’amplada a. Els de la diagonal que comença a dalt a l’esquerra han de ser de color (r1, g1, b1). Els de l’altra diagonal han de ser de color (r2, g2, b2). Si les diagonals coincideixen, el color del quadrat del mig ha de ser la mitjana dels dos colors.

Public test cases
 • Input

  Azure
  10
  50
  220
  20
  60
  0
  0
  128
  

  Output

  sample-1.png

   (500×500)

 • Input

  Beige
  7
  60
  0
  254
  100
  254
  80
  0
  

  Output

  sample-2.png

   (420×420)

 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python