Índex de Jaccard P67731


Statement
 

pdf   zip

html

L’índex de Jaccard és és una mesura de semblança i diversitat de dos conjunts. Concretament, l’Índex de Jaccard J(A,B) de A i B és

J(A,B) = 
∣ A⋂ B∣ 
∣ A⋃ B∣ 
. 

Per exemple, l’índex de Jaccard dels conjunts {1,2,3} i {3,4} és 0.25.

Escriviu un programa que calculi els índexs de Jaccard de diferents parells de conjunts d’enters.

Entrada

L’entrada conté diferents casos. Cada cas descriu dos conjunts A i B. El primer conjunt A comença amb la seva cardinalitat m ≥ 0 i després venen els seus m enters en ordre estrictament creixent. El segon conjunt B comença amb la seva cardinalitat m ≥ 0 i després venen els seus n enters en ordre estrictament creixent. Per a cada cas, m+n≥1.

Sortida

Per a cada cas de l’entrada, escriviu els índexs de Jaccard dels seus dos conjunts en una línia diferent amb tres dígits de precisió.

Pista

 • Un xic de teoria de conjunts us pot estalviar un valuós temps de programació.
 • Useu cout.setf(ios::fixed); cout.precision(3); al principi del vostre programa per escriure nombres reals amb tres dígits de precisió.


Public test cases
 • Input

  3  1 2 3
  2  3 4
  
  11 -9 -7 -5 -1 3 4 5 8 11 17 19
  11 -8 -5 -4 1 3 6 8 9 11 12 17
  
  0
  3  1 2 3
  

  Output

  0.250
  0.294
  0.000
  
 • Information
  Author
  Guillem Godoy, Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++ Python