Màxim comú divisor P67723


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que calculi el màxim comú divisor de dos nombres.

Entrada

L’entrada consisteix en dos naturals estrictament positius a i b.

Sortida

Cal escriure el màxim comú divisor de a i b.

Observació

Encara que la solució d’aquest exercici no cal que sigui gaire eficient, tampoc no hauria de ser excessivament lenta.

Public test cases
 • Input

  16104 3216
  
  

  Output

  El mcd de 16104 i 3216 es 24.
  
 • Input

  1107 15129
  

  Output

  El mcd de 1107 i 15129 es 369.
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python Rust