Control C202B P65171


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que donat un natural n≥ 2 seguit de n nombres reals x1, x2,…, xn, calculi la variança dels nombres fent servir la fórmula

1
n−1
n
i=1
xi2 ⁠ ⁠ − ⁠ ⁠
1
n(n−1)n
i=1
xi


2 
 .

Per exemple, la variança del 2, 3, i 5 és

1
2

22 + 32 + 52
⁠ ⁠ − ⁠ ⁠
1
3 · 2

2 + 3 + 5 
2

 
⁠ ⁠ = ⁠ ⁠
38
2
 − 
100
6
⁠ ⁠ ≃ ⁠ ⁠ 2.33 ⁠ ⁠ .

Entrada

L’entrada és un natural n≥ 2 seguit de n nombres reals x1, x2,…, xn.

Sortida

Cal escriure el valor de la variança dels n nombres donats amb exactament dos dígits desprès del punt decimal. Per aconseguir-ho, poseu aquestes dues línies a l’inici del main:

cout.setf(ios::fixed); cout.precision(2);
Public test cases
 • Input

  3
  2 3 5
  

  Output

  2.33
  
 • Input

  5
  -1 0 1 2 3
  

  Output

  2.50
  
 • Input

  2
  7.5 7.5
  

  Output

  0.00
  
 • Input

  10
  0 1.5 1 3 17.4 -11 1 13 -24.5 176.2
  

  Output

  3233.17
  
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++ Python