Aire pur P65022


Statement
 

Graphic problem

pdf   zip

thehtml

En Den està passant l’inici del desconfinament a casa seva en una ciutat. La comarca on viu es pot representar amb una graella amb n × m caselles. Cada casella pot ser d’aigua, bosc o ciutat. Dues caselles es consideren veïnes si són horitzontalment o verticalment adjacents. Dues caselles de tipus ciutat pertanyen a la mateixa ciutat si i només si podem anar d’una a l’altra movent-nos entre caselles de ciutat que siguin veïnes.

De tant en tant en Den surt a passejar, començant en qualsevol casella de bosc veïna d’alguna casella de la seva ciutat. A partir d’aquí, es mou pel bosc evitant passar per cap altre ciutat i per l’aigua. En Den només es mou entre caselles veïnes i no surt mai de la comarca. Fins on podrà arribar?

Entrada

L’entrada conté la descripció de la comarca. Comença amb dues línies amb n i m, ambdues entre 1 i 30. Segueixen m línies, cadascuna amb n caràcters: ‘A’ indica aigua, ‘B’ indica bosc, ‘C’ ‍ indica ciutat, i ‘D’ la casella on viu en Den. Hi ha exactament una ‘D’.

Sortida

Dibuixeu una imatge 30n × 30m que representi la comarca, fent servir un quadrat 30 × 30 per a cada casella. Assigneu els colors de les caselles així: Si és d’aigua, amb el color ‘Aqua’. Si és de bosc, amb ‘LawnGreen’ si en Den hi pot arribar, o bé amb ‘ForestGreen’ si no. La casella on viu en Den ha de ser de color ‘Yellow’. Pinteu amb ‘Silver’ la resta de la ciutat del Den, i les altres ciutats amb ‘Black’.

Public test cases
 • Input

  7
  9
  CCCCCCC
  AAAAAAA
  ABBBBBA
  ABCCCBA
  ABCDCBA
  ABCCCBA
  ABBBBBA
  AAAAAAA
  BBBBBBB
  

  Output

  sample-1.png

   (210×270)

 • Input

  4
  5
  BBBB
  BCCC
  ABBB
  CCCD
  BABB
  

  Output

  sample-2.png

   (120×150)

 • Input

  5
  3
  CAABC
  ADABB
  CAABC
  

  Output

  sample-3.png

   (150×90)

 • Information
  Author
  Víctor Martín
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python