Patró en una matriu P64919


Statement
 

pdf   zip   main.cc

html

Usant les defincions

typedef vector<char> Fila; typedef vector<Fila> Matriu;

implementeu una funció

int patro(const Matriu& P, const Matriu& M);

que digui quantes vegades apareix el patró P dins de la matriu M. Es garanteix que les dues matrius són rectangulars. A més, si P té dimensions f1 × c1 i M té dimensions f2 × c2, llavors es compleix que 1 ≤ f1f2 ≤ 50 i que 1 ≤ c1c2 ≤ 50.

Per exemple, el patró 2 × 3 de l’esquerra apareix dues vegades a la matriu 3 × 4 de la dreta.ab
bbc


           


aab
abb
bbcaSi us cal, podeu implementar procediments auxiliars.

Pista

La solució esperada d’aquest problema senzillament comprova el patró a totes les possibles posicions de la matriu.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Information
Author
Jordi Cortadella
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C++
User solutions
C++