Separació òptima P64493


Statement
 

pdf   zip

html

Donats n nombres naturals, trobeu com separar-los en dos conjunts de manera que el valor absolut de la diferència entre les sumes dels elements dels dos conjunts sigui mínima.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb n seguit de n naturals entre 1 i 106. Assumiu 1 ≤ n ≤ 23.

Sortida

Per a cada cas, escriviu la mínima diferència possible.

Public test cases
 • Input

  5  18 10 19 14 3
  4  1000 10 10 10
  1  20
  7  1 2 4 8 16 32 64
  

  Output

  0
  970
  20
  1
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++