Funció per als capicues en una base donada P64245


Statement
 

pdf   zip   main.cc

thehtml

Escriviu una funció

bool es_capicua(int n, int b);

que digui si n és o no és capicua en base b.

Per exemple, 173 en base 3 es representa 20102, i per tant és capicua en base 3.

Precondició

Es compleix n ≥ 1 i b ≥ 2.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Information
Author
Salvador Roura
Language
Catalan
Official solutions
C++
User solutions
C++