Permutacions i cicles (2) P64069


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que compti quantes permutacions de {1, …, n} hi ha amb exactament k cicles, on 1 ≤ kn.

Per exemple, de les sis permutacions de {1, 2, 3}, n’hi ha:

 • dues amb un cicle, que són: (2, 3, 1) i (3, 1, 2).
 • tres amb dos cicles, que són: (2, 1, 3), (1, 3, 2) i (3, 2, 1).
 • una amb tres cicles, que és: (1, 2, 3).

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb n i k, tals que 1 ≤ kn ≤ 1000.

Sortida

Per a cada cas, compteu el nombre de permutacions de {1, …, n} amb k cicles. Com que el resultat pot ser molt gran, feu els càlculs mòdul 108 + 7.

Observació

Sigui c el nombre de casos. La solució esperada té cost total O(10002 + c). Es poden obtenir fins a 80 punts si es passen jocs de proves on n ≤ 100, amb una solució de cost O(1003 + c).

Public test cases
 • Input

  3 1
  3 2
  3 3
  4 1
  4 2
  4 3
  4 4
  10 2
  20 10
  100 50
  

  Output

  2
  3
  1
  6
  11
  6
  1
  1026576
  28767655
  68128793
  
 • Information
  Author
  Enric Rodríguez
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++