Eclipsi P63813


Statement
 

Graphic problem

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que dibuixi un eclipsi de lluna.

Entrada

L’entrada consisteix en sis naturals x1, y1, d1, x2, y2, i d2.

Sortida

Cal generar una imatge (500, 500) de fons ‘Black’. Pinteu un cercle ‘White’ de diàmetre d1 a distància x1 de la banda esquerra i distància y1 de la banda de dalt, i un cercle ‘Black’ de diàmetre d2 a distància x2 de la banda esquerra i distància y2 de la banda de dalt.

Public test cases
 • Input

  100
  100
  300
  200
  150
  250
  

  Output

  sample-1.png

   (500×500)

 • Input

  50
  100
  200
  100
  150
  30
  

  Output

  sample-2.png

   (500×500)

 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python