Comptant freqüències P63414


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi una seqüència de naturals i que escrigui, per a cadascun, quantes vegades apareix.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n, seguit de n naturals entre 1000000000 i 1000001000 (ambdós inclosos).

Sortida

Per a cada nombre x que aparegui a la seqüència, escriviu quantes vegades hi apareix, seguint el format de l’exemple. La sortida ha d’estar ordenada creixentment per x.

Public test cases
 • Input

  7
  1000000001 1000000011 1000000011 1000000004 1000000004 1000000200 1000000004
  

  Output

  1000000001 : 1
  1000000004 : 3
  1000000011 : 2
  1000000200 : 1
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python