Jutge (2) P63370


Statement
 

pdf   zip

html

Per resoldre aquest exercici, useu les mateixes definicions del problema P14343.

Feu un programa que llegeixi tots els enviaments fets al Jutge, i que escrigui la informació següent:

 • L’exercici amb més enviaments verds (l’exercici amb identificador més petit en cas d’empat, “-” si no hi ha cap enviament verd).
 • L’exercici amb més estudiants que n’hagin aconseguit un verd (l’exercici amb identificador més petit en cas d’empat, “-” si no hi ha cap alumne amb algun exercici verd).
 • L’exercici amb més estudiants que l’hagin intentat resoldre i només n’hagin obtingut vermells (l’exercici amb identificador més petit en cas d’empat, “-” si no hi ha cap alumne amb algun exercici vermell).
 • L’exercici que més estudiants diferents han intentat resoldre, amb o sense èxit (l’exercici amb identificador més petit en cas d’empat, “-” si no hi ha cap enviament).
 • L’exercici de l’últim enviament (“-” si no hi ha cap enviament).

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n, seguit de n enviaments, cadascun en una línia, amb els camps en el mateix ordre de la definició del tipus. Suposeu que hi ha, com a molt, 20 alumnes, 50 exercicis, i 1000 enviaments.

Sortida

Cal escriure els noms dels cinc exercicis mencionats anteriorment amb els comptadors corresponents, seguint el format de l’exemple.

Observació

Aquest exercici és força llarg. Per compensar, no cal que la solució enviada sigui particularment eficient.

Public test cases
 • Input

  15
  40123456 TIPIC 1000 vermell
  40123456 TIPIC 2000 groc
  40123456 TIPIC 3000 verd
  77777777 GABY 5100 groc
  11223344 FOFO 2300 groc
  11223344 FOFO 1500 vermell
  40123456 FOFO 5000 verd
  40123456 FOFO 4000 verd
  40123456 FOFO 4400 verd
  11223344 TIPIC 9600 verd
  11223344 KITO 9000 groc
  11223344 GABY 8200 vermell
  77777777 KITO 6000 verd
  77777777 FOFO 7000 verd
  77777777 TIPIC 8000 verd
  

  Output

  exercici amb mes enviaments verds:   FOFO (4)
  exercici amb mes alumnes verds:    TIPIC (3)
  exercici amb mes alumnes vermells:   GABY (1)
  exercici que mes alumnes han intentat: FOFO (3)
  exercici de l'ultim enviament:     TIPIC
  
 • Input

  1
  00110011 TIPIC 100 groc
  

  Output

  exercici amb mes enviaments verds:   -
  exercici amb mes alumnes verds:    -
  exercici amb mes alumnes vermells:   -
  exercici que mes alumnes han intentat: TIPIC (1)
  exercici de l'ultim enviament:     TIPIC
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++