Ordenant una permutació P62723


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Considereu una permutació dels nombres de 1 a n, per a un certa n donada. A cada pas, podeu d’escollir una i entre 1 i n, i girar els elements de les i primeres posicions de la permutació. L’objectiu és deixar la permutació ordenada (de petit a gran o de gran a petit).

Feu un programa que calculi el mínim nombre de passos necessaris per ordenar una permutació donada.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n > 0, seguit d’una permutació dels nombres de 1 a n.

Sortida

Escriviu el nombre mínim de passos necessaris per ordenar la permutació, seguint el format dels exemples.

Public test cases
 • Input

  6
  6 5 4 3 2 1
  

  Output

  calen 0 passos
  
 • Input

  5
  3 2 1 4 5
  

  Output

  calen 1 passos
  
 • Input

  9
  3 9 6 5 4 1 2 7 8
  

  Output

  calen 6 passos
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions