Barres (1) P62467


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi un natural n i que escrigui 2n − 1 barres amb asteriscos seguint el patró que es pot deduir dels exemples.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n > 0.

Sortida

Escriviu 2n − 1 línies seguint el patró que es pot deduir dels exemples.

Public test cases
 • Input

  1
  

  Output

  *
  
 • Input

  2
  

  Output

  *
  **
  *
  
 • Input

  3
  

  Output

  *
  **
  *
  ***
  *
  **
  *
  
 • Input

  4
  

  Output

  *
  **
  *
  ***
  *
  **
  *
  ****
  *
  **
  *
  ***
  *
  **
  *
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python