Codis de Huffman P62266


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Suposeu que en l’escriptura d’un determinat llenguatge s’utilitzen n símbols diferents. Una manera simple de codificar-hi un text consisteix a assignar ⌈ log2 n ⌉ bits a cada símbol. Per exemple, considereu les cinc vocals i les tres consonants més freqüents en llengua catalana. Segons la taula següent, una codificació “normal” de la paraula RES seria 101000010:

||
LletraCodificació “normal”Freqüència relativaCodificació de Huffman
E0002101
A00119111
S01012.7101
L01111.6100
I10010.6001
R10110.2000
O1108.61101
U1116.31100
||

Suposeu ara que coneixem les probabilitats (o freqüències relatives) de cadascun dels n símbols (per exemple, segons la taula, de cada 100 símbols entre els vuit escollits, 21 són es, 19 són as, etcètera). Es pot aconseguir una codificació més eficient en mitjana, si a cada lletra se li assignen menys bits com més freqüent és. Segons la taula, la codificació de Huffman de la paraula RES seria 00001101, amb només vuit bits en lloc de nou.

La construcció d’una codificació de Huffman és relativament senzilla: repetidament, s’escullen els dos símbols menys freqüents, se’ls assigna arbitràriament un bit (0 o 1) a cadascun per diferenciar-los, i a partir d’aquell moment se’ls considera un únic símbol. L’algorisme acaba quan només queda un símbol.

(Per veure l’arbre corresponent a l’algorisme de Huffman per als vuit caràcters de la taula anterior, consulteu la versió pdf o ps d’aquest enunciat.)

En aquest exemple, la longitud mitjana de la codificació de Huffman d’un símbol és només

0.21*2 + 0.19*3 + 0.127*3 + 0.116*3 + 0.106*3 + 0.102*3 + 0.086*4 + 0.063*4 ≃ 2.9390 ,

més petita que la longitud mitjana d’una codificació “normal”, la qual és evidentment 3. Per a distribucions de probabilitats més esbiaxades, s’aconsegueixen estalvis molt més significatius.

Feu un programa que llegeixi les freqüències relatives d’unes quantes lletres, i en calculi la longitud mitjana de la seva codificació de Huffman.

Entrada

L’entrada consisteix en el nombre de símbols n ≥ 2, seguit de les freqüències relatives dels n símbols. Aquestes freqüències són totes no negatives, i sumen 100.

Sortida

Escriviu amb quatre decimals el nombre esperat de bits per lletra.

Public test cases
 • Input

  8
  19 21 10.6 8.6 6.3 12.7 11.6 10.2
  

  Output

  nombre esperat de bits per lletra: 2.9390
  
 • Input

  4
  5 2 3 90
  

  Output

  nombre esperat de bits per lletra: 1.1500
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python