Ordenacions topològiques P62138


Statement
 

pdf   zip

html

Cal realitzar n tasques, d’una en una. A més, cal fer algunes tasques abans que altres: hi ha m relacions de precedència entre les tasques. Feu un programa que escrigui totes les maneres possibles d’ordenar les n tasques d’acord amb les m precedències donades.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n ≥ 1, seguit d’un natural m, seguit de m parells diferents x, y, que indiquen que cal realitzar la tasca x abans que la y. Suposeu que les tasques es numeren entre 0 i n − 1.

Sortida

Escriviu, una per línia i en ordre lexicogràfic, totes les maneres d’ordenar les n tasques d’acord amb les m precedències donades. Sempre hi haurà, com a mínim, una solució.

Public test cases
 • Input

  3 1
  1 0
  
  

  Output

  1 0 2
  1 2 0
  2 1 0
  
 • Input

  1 0
  

  Output

  0
  
 • Input

  10 18
  0 3 4 8
  8 3 2 1
  5 7 5 6
  6 8 4 2
  4 0 8 1
  2 8 3 1
  6 2 7 3
  7 2 5 0
  0 6 9 5
  

  Output

  4 9 5 0 6 7 2 8 3 1
  4 9 5 0 7 6 2 8 3 1
  4 9 5 7 0 6 2 8 3 1
  9 4 5 0 6 7 2 8 3 1
  9 4 5 0 7 6 2 8 3 1
  9 4 5 7 0 6 2 8 3 1
  9 5 4 0 6 7 2 8 3 1
  9 5 4 0 7 6 2 8 3 1
  9 5 4 7 0 6 2 8 3 1
  9 5 7 4 0 6 2 8 3 1
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++