Dues monedes de cada (1) P62113


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Donat un nombre x i n valors diferents de monedes m1mn, de quantes maneres es pot aconseguir canvi x usant cada valor com a molt dues vegades? Considereu diferents dues monedes amb el mateix valor.

Per exemple, si x = 4 i disposem dels dos valors 1 i 2, llavors tenim tres maneres: 1 + 1′ + 2, 1 + 1′ + 2′, i també 2 + 2′.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb x i n, seguit de m1mn. Suposeu 1 ≤ n ≤ 20, 1 ≤ mix ≤ 1000, i que totes les mi són diferents.

Sortida

Per a cada cas, escriviu en ordre lexicogràfic totes les maneres d’aconseguir exactament canvi x usant cada valor com a molt dues vegades. Escriviu cada solució amb els valors de petit a gran. A l’hora d’ordenar els valors, suposeu 1 < 1′ < 2 < 2′ < …. Useu “1p” per escriure 1′, etcètera. Escriviu una línia amb 10 guions al final de cada cas.

Pista

Un backtracking mitjanament espurgat hauria de ser suficient.

Public test cases
 • Input

  4 2 1 2
  400 1 200
  400 1 300
  5 3 4 2 1
  5 5 1 2 3 4 5
  

  Output

  4 = 1 + 1p + 2
  4 = 1 + 1p + 2p
  4 = 2 + 2p
  ----------
  400 = 200 + 200p
  ----------
  ----------
  5 = 1 + 2 + 2p
  5 = 1 + 4
  5 = 1 + 4p
  5 = 1p + 2 + 2p
  5 = 1p + 4
  5 = 1p + 4p
  ----------
  5 = 1 + 1p + 3
  5 = 1 + 1p + 3p
  5 = 1 + 2 + 2p
  5 = 1 + 4
  5 = 1 + 4p
  5 = 1p + 2 + 2p
  5 = 1p + 4
  5 = 1p + 4p
  5 = 2 + 3
  5 = 2 + 3p
  5 = 2p + 3
  5 = 2p + 3p
  5 = 5
  5 = 5p
  ----------
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++