Estovalles P61851


Statement
 

Graphic problem

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que generi “estovalles” vermelles i blaves usant la funció sin de math.

Entrada

L’entrada consisteix en quatre naturals estrictament positius m, n, r i b.

Sortida

Cal generar una imatge (m, n). Per assignar la intensitat de vermell a cada punt (x, y), primer calculeu el nombre real 127 · (1 + sin(x/r)), i després passeu aquest real a enter. Per a la intensitat de blau, feu un càlcul similar, però usant y i b.

Public test cases
 • Input

  600
  400
  5
  2
  

  Output

  sample-1.png

   (600×400)

 • Input

  600
  700
  30
  80
  

  Output

  sample-2.png

   (600×700)

 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python