Anys de traspàs P61634


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que indiqui si un any és de traspàs o no.

Un any de traspàs té 366 dies. Després de la reforma gregoriana, els anys de traspàs són els múltiples de quatre que no acaben en dos zeros, i també els acabats en dos zeros tals que el nombre que queda després de treure els dos zeros finals és divisible per quatre. Així, 1800 i 1900, tot i ser múltiples de quatre, no foren de traspàs; en canvi, 2000 ho va ser.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural entre 1800 i 9999.

Sortida

Si l’any és de traspàs, cal escriure “YES”, altrament cal escriure “NO”.

Public test cases
 • Input

  1999
  

  Output

  NO
  
 • Input

  1968
  

  Output

  YES
  
 • Input

  2000
  

  Output

  YES
  
 • Input

  1800
  

  Output

  NO
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  Ada C C++ Java Lua Perl PHP Python Ruby Rust