Factorial doble recursiu P61384


Statement
 

pdf   zip   main.cc   main.c   main.java   main.py

html

Escriviu una funció recursiva que retorni n!!.

Recordeu que n!! = n × (n − 2) × (n − 4) × …. Per exemple, 9!! = 9 × 7 × 5 × 3 × 1 = 945 i 8!! = 8 × 6 × 4 × 2 = 384. Per definició, 0!! = 1!! = 1.

Interfície

C++
int factorial_doble(int n);
C
int factorial_doble(int n);
Java
public static int factorialDoble(int n);
Python
factorial_doble(n) # returns int
 
factorial_doble(n: int) -> int

Precondició

Es compleix 0≤ n ≤ 19.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Public test cases
 • Input/Output

  factorial_doble(9) → 945
  factorial_doble(8) → 384
  factorial_doble(1) → 1
  factorial_doble(0) → 1
  factorial_doble(19) → 654729075
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python