Arbres - Profunditat P61120


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi la forma de diversos arbres binaris, i escrigui la profunditat de cadascun. Definim la profunditat d’un arbre com el màxim nombre de nodes dels camins que van des de l’arrel fins a cada fulla (o zero, si l’arbre és buit).

Entrada

L’entrada comença amb m, el nombre d’arbres que cal tractar. Segueix la descripció dels m ‍arbres segons s’explica al problema "Arbres — Recorreguts recursius", amb una excepció: Tots els valors són 0, perquè el contingut dels nodes aquí no és important.

Sortida

Escriviu la profunditat de cada arbre donat.

Public test cases
 • Input

  2
  
  0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1
  0 -1 0 -1 0 -1 -1
  

  Output

  5
  3
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit i Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python