Control C303A P59164


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu una funció que, donada una taula amb n enters, digui si aquests són una permutació de {1,…,n}. Utilitzant aquesta funció, feu un programa que llegeixi una seqüència de taules i, per a cadascuna d’elles, digui si són o no permutacions.

Entrada

L’entrada consisteix en una seqüència de taules. Cada taula comença amb n≥1, i segueix amb els seus n enters.

Sortida

Per a cada taula, cal escriure 1 si és una permutació, 0 altrament.

Observació

Trieu vosaltres mateixos la capçalera més adequada per la funció auxiliar que heu de definir. Implementeu aquesta funció eficientment.Public test cases
 • Input

  5  1 2 3 4 5
  5  5 3 1 2 4
  5  4 3 2 1 5
  5  5 1 3 5 1
  1  1
  1  0
  2  1 2
  2  2 1
  2  2 -2
  2  3 1
  10 2 2 2 3 4 6 7 9 10 10
  

  Output

  1
  1
  1
  0
  1
  0
  1
  1
  0
  0
  0
  
 • Input

  
      
                

  Output

  
      
                
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++