Fill esquerre, germà dret (2) P58904


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi arbres binaris de naturals, i que per a cadascun escrigui el recorregut en postordre del seu arbre general associat.

Entrada

L’entrada comença amb m, el nombre d’arbres que cal tractar. Segueix la descripció dels m arbres segons s’explica a l’exercici : “”, amb una excepció: No es dóna el nombre de nodes, ja que no cal guardar els arbres a cap vector per resoldre aquest exercici. Podeu suposar que cap dels arbres donats no és buit, i que els seus subarbres drets sí que ho són.

Sortida

Per a cada arbre binari donat, escriviu una línia amb el recorregut en postordre de l’arbre general corresponent. Cada element ha de sortir precedit d’un espai.

Public test cases
 • Input

  3
  
  7 8 -1 4 3 0 6 -1 -1 -1 5 -1 -1 2 9 -1 1 -1 8 -1 5 -1 -1 -1 -1
  9 8 7 -1 -1 -1 -1
  9 8 -1 7 -1 -1 -1
  

  Output

   8 6 0 3 5 4 9 1 8 5 2 7
   7 8 9
   8 7 9
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions